home

Welkom

Buro Tijdink is de organisatie voor training en coaching van Joost Tijdink, gevestigd in Amsterdam en Deventer.

Buro Tijdink  werkt op het snijvlak daar waar visie/missie/strategie/beleid van een organisatie letterlijk handen en voeten moeten krijgen in het gedrag van de medewerkers.
Buro Tijdink maakt concrete vertaalslagen zodat plannen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden in de praktijk. Mensen en teams een veilig platform geven en ze uitdagen zich te ontwikkelen om hun eigen authenticiteit en kracht te (her)vinden. Meezoeken hoe het potentieel van een team of van de mens in zijn rol als medewerker tot zijn recht kan komen binnen de gestelde doelen van een organisatie. Buro Tijdink heeft zijn wortels in het theater. Het ervarend leren staat centraal. Leren door doen! Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van interactieve en creatieve werkvormen.

Buro Tijdink werkt conform de AVG wetgeving.

privacy_statement_31-05-2018